Archive for ‘Ratarstvo’

Rujan 6th, 2011

(Hrvatski) Test o ratarstvu

Prosinac 7th, 2010

Wheat production

1. Plodored

Pšenica je dobra predkultura za većinu kultura. Rano se žanje pa ostaje dosta vremena za pripremu tla (obradu, gnojidbu i sjetvu). Pšenica ne ostavlja veće žetvene ostatke, nema zajedničkih bolesti i štetnika sa drugim kulturama (osim sa žitaricama). Takve odlike trebale bi imati i predkulture za pšenicu. Najbolje predkulture za pšenicu su: zrnate mahunarke, krumpir, konoplja, lan, suncokret, uljana repica … Kukuruz kao predkultura nije najbolje rješenje (kasna berba, veliki žetveni ostaci, ostaci herbicida)

(more)