Archive for ‘Konjogojstvo’

Prosinac 6th, 2010

Arapski punokrvnjak (Arab Thoroughbred)

Arapski punokrvnjak predstavlja jednu od najrafiniranijih pasmina u svijetu, utkanu u rodoslovlja mnogih današnjih pasmina konja. Pretpostavlja se da je uobličavanje arapskog punokrvnjaka počelo na arapskom poluotoku prije četiri i pol tisućljeca.Pradomovina ove pasmine je Bliski Istok, odnosno podrucja današnje Saudijske Arabije, Egipta i Jemena, a najčešće se veze uz visoravan Neđed, smjestenu u zapadnom dijelu Saudijske Arabije. Pretpostavlja se da je arapski punokrvnjak direktan potomak tarpana, a Witt (cit. Ogrizek i Hrasnica, 1952) navodi da su na njegovo oblikovanje veliki utjecaj imali konji iz srednje Azije i Irana, tipa turkmenskih konja, koji su migrirali u Arabiju i na čijoj je osnovi u uvjetima sušne klime i oskudnog raslinja stvoren arapski punokrvnjak. Tisućljetni uzgoj arapskog punokrvnjaka, voden s mnogo ljubavi i razumijevanja, postupno mu je davao savršen izgled i mnoga vrsna svojstva koja je superiorno prenosio na potomstvo. Arapskog punokrvnjaka je od početka odlikovala izvrsna tjelesna građa, čvrsta konstitucija, izdržljivost, skromnost, temperament, Ijepota i plemenitost. Tijekom uzgojnog rada na arapskom punokrvnjaku velika se pažnja posvećivala porijeklu. Budući da Arapi nisu imali pisane dokumente o porijeklu pojedinih konja, vjerodostojna usmena predaja bila je uobičajeni način prijenosa podataka s generacije na generaciju, pri kojoj se nikada nisu govorile neistine ili zatajivale istine (Grković, 1932). Tri su glavne linije dominirale stoljetnim uzgojem arapskog punokrvnjaka: Kuhavlan (čvršći tip), Saqlavy (profinjeniji tip) iMuniqi (tip osobite brzine).
Visina grebena arapskog punokrvnjaka kreće se od 145 do 155 cm, masa tijela od 400 do 450 kg. Glava je skladna, lagana, konkavnog profila, krupnih očiju, kratkih i pokretljivih ušiju i širokih nozdrva. Ovoj je pasmini svojstven “arapski prijelom”, uočljiv na profilnoj liniji glave. Vrat je graciozan i blago povijen. Tijelo je kvadratičnog formata, širokih prsa, kratkih i ravnih sapi, visoko nasađenog repa. Noge su suhe i žilave, s izraženim suhim zglobovima, malim, okruglim i tvrdim kopitima. Hod je ispravan, harmoničan i gibak. Sve su boje zastupljene (dorata, alata, siva, vrana), no bijela je najčešća.