Archive for Prosinac 7th, 2010

Prosinac 7th, 2010

Proizvodnja pšenice

1. Plodored

Pšenica je dobra predkultura za većinu kultura. Rano se žanje pa ostaje dosta vremena za pripremu tla (obradu, gnojidbu i sjetvu). Pšenica ne ostavlja veće žetvene ostatke, nema zajedničkih bolesti i štetnika sa drugim kulturama (osim sa žitaricama). Takve odlike trebale bi imati i predkulture za pšenicu. Najbolje predkulture za pšenicu su: zrnate mahunarke, krumpir, konoplja, lan, suncokret, uljana repica … Kukuruz kao predkultura nije najbolje rješenje (kasna berba, veliki žetveni ostaci, ostaci herbicida) (more)

Prosinac 7th, 2010

Uzgoj lješnjaka

Vlado Moulis, Daruvar

U Vatrogasnom domu u Velikom Vukovju održano savjetovanje o Uzgoju lješnjaka. Agricola je, potaknuta interesom Vukovljana potražila je kompetentnu osobu za savjetovanje o uzgoju. Savjetovanje je održao g. Vlado Moulis iz Daruvara koji se s time bavi od 1985. godine. Gospodarstvo Moulis (more)