Archive for Svibanj 15th, 2012

Svibanj 15th, 2012

Biodinamički pripravci Rudolfa Steinera

Gnoj iz roga – pripravak 500
Temeljni pripravak koji snažno strukturira tlo- promiče rast korijenja, stvara humus i mikrobiološku aktivnost. Snaga ovog pripravka ne može biti potpuno shvaćena od bioloških i kemijskih testova. Ovo nije gnojivo. To je dinamički aktivator. Koristi se samo 88 grama (more)