Archive for Lipanj, 2014

Lipanj 3rd, 2014

LEADER pristup

LEADER je jedna od mjera ruralnog razvoja koja će doprinijeti razvoju ruralnih područja putem provedbe lokalnih razvojnih strategija. Uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu LRS u skladu s bottom up (odozdo prema gore) principima stvaraju se uvjeti za provedbu održivog razvoja ruralnih područja. U Hrvatskoj će ruralni razvoj predvođen lokalnim dionicima ojačati lokalne zajednice, poboljšati životne uvjete, kvalitetu života i okoliša ruralne populacije, poboljšati mogućnosti sudjelovanja
ruralnog stanovništva u procesu donošenja odluka te će povećati konkurentnost. LEADER (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) je kratica koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.”