Archive for Sijeanj 20th, 2015

Sijeanj 20th, 2015

Osnovne informacije o novom pristupu lokalnom razvoju u EU 2014.-2020. možete naći u krakom animiranom filmu, kako bi širu javnost informirali o načelima takvog razvoja i animirali građane da se okupe i pokrenu aktivnosti u svojim zajednicama. Izvor: ODRAZ