Ekološka hranidba goveda

Za uzgoj se biraju životinje koje potječu od zdravih životinja, koje daju optimum u proizvodnji, a ne maksimum. U ekološkoj proizvodnji u jednoj laktaciji krava daje manje mlijeka, ali duže živi pa je ukupna proizvodnja veća.

Da bi se smanjilo onečišćenje okoliša, izumiranje nekih pasmina i pad kvalitete proizvedene hrane, pristupa se sve više ekološkoj proizvodnji. Još ima relativno mali broj gospodarstava koja se bave takvom proizvodnjom, no i to se polako mijenja. Ekološka gospodarstva uglavnom su mješovita, odnosno bave se biljnom i životinjskom proizvodnjom. Na takvim gospodarstvima životinje su posrednici između čovjeka i biljke. Životinje iskorištavaju biljke za svoj rast i proizvodnju, a vraćaju biljkama stajski gnoj koji poboljšava strukturu tla i plodnost. Pošto je biljna proizvodnja sezonskog karaktera, držanjem životinja iskorištava se vrijeme i kada nema vegetacije.
Nisu sve pasmine pogodne za uzgoj na ekološki način. Treba izbjegavati visokoproduktivne životinje, odnosno birati grla koja su otporna i prilagođena lokalnim uvjetima klime, koja nisu posebno zahtjevna na komforni smještaj i koja mogu uzimati veće količine voluminozne hrane. Za uzgoj se biraju životinje koje potječu od zdravih životinja, koje daju optimum u proizvodnji, a ne maksimum. U ekološkoj proizvodnji u jednoj laktaciji krava daje manje mlijeka, ali duže živi pa je ukupna proizvodnja veća. (H)


Leave a Reply

You must be logged in to comment.