Proizvodnja pšenice

1. Plodored

Pšenica je dobra predkultura za većinu kultura. Rano se žanje pa ostaje dosta vremena za pripremu tla (obradu, gnojidbu i sjetvu). Pšenica ne ostavlja veće žetvene ostatke, nema zajedničkih bolesti i štetnika sa drugim kulturama (osim sa žitaricama). Takve odlike trebale bi imati i predkulture za pšenicu. Najbolje predkulture za pšenicu su: zrnate mahunarke, krumpir, konoplja, lan, suncokret, uljana repica … Kukuruz kao predkultura nije najbolje rješenje (kasna berba, veliki žetveni ostaci, ostaci herbicida)

2. Obrada i priprema tla
Za ozimu pšenicu
Odmah nakon žetve predkulture vrši se plitko oranje na 10 cm (zatvori se vlaga i unište korovi )
Početkom 8 mjeseca ore se na 20 cm (mogu se unijeti mineralna gnojiva i zaoravaju se korovi )
Slijedi ravnanje tla
Predsjetveno oranje na 30 cm i to 15 dana prije sjetve. Sjetveni sloj mora biti usitnjen, ravan i dobre strukture. Priprema tla za sjetvu obavlja se sjetvo-spremačem
Kod predkultura koje kasnije skidamo sa oranica obrada tla za sjetvu pšenice može se provoditi kroz dva oranja ili samo na predsjetveno oranje što i nije baš dobro.
3. Gnojidba pšenice
Za gnojidbu pšenice koristimo samo mineralna gnojiva (organska NE )
Tijekom vegetacije moramo osigurati 150 kg N, 120 kg P i K
Osnovna i predsjetvena gnojidba vrši se sa NPK formulacije 8-26-26 ili 10-20-30
Prva i druga prihrana su obvezatne a koristi se lako topljiva N-gnojiva ( KAN )
Prva prihrana se vrši odmah nakon izlaska iz zime – u vrijeme busanja
Druga prihrana se vrši prije intenzivnog proljetnog rasta u vrijeme vlatanja – koristimo regulatore rasta
Treća prihrana ide folijarno u fazi klasanja i to 50 kg/ha UREE u 1000 l vode sredinom svibnja da bi podigli kvalitetu.
4. Sjetva
Optimalni rok za ozimu pšenicu je 10 mjesec
Optimalni rok za jaru pšenicu je od 15.02. do 15.03.
Najbolje je sijati sijačicom u redove, razmak10 cm, odmak 1,5 cm, dubina od 3-4 cm
Sjeme 1.kl mora imati klijavost veću od 95% i čistoću 98%
Sjeme 2.kl mora imati klijavost najmanje 90% i čistoću 95%
Masa 1000 zrna trebala bi iznositi više od 40 gr, hektolitarska težina 75-85 kg
Gustoća sklopa 600 – 700 zrna po m2 = 300 kg/ha
5. Njega pšenice
Potrebno je valjanje i drljanje ako je posijano u suho tlo
Odvodnja suvišnih voda. Valjanje ako je smrznuto tlo izdiglo biljke
Suzbijanje korova, bolesti i štetnika. Prihrana pšenice je obvezatna mjera njege.
• Bolesti pšenice – Pepelnica, fuzariaze, pjegavost lista i pljevice
• Štetnici pšen. – poljski miš, žitni balac, lisni miner, lisne uši
6. Žetva
Žetva se vrši kada vlaga u zrnu padne ispod 20%, najbolji prinosi se postižu na početku žetve. Plod ne smije biti prezreo. Prinosi pšenice iznose u prosjeku 4t/ha. Zrno se sprema i skladišti kada vlaga padne ispod 14% vlage.

2. Obrada i priprema tla
Za ozimu pšenicu
Odmah nakon žetve predkulture vrši se plitko oranje na 10 cm (zatvori se vlaga i unište korovi )Početkom 8 mjeseca ore se na 20 cm (mogu se unijeti mineralna gnojiva i zaoravaju se korovi )Slijedi ravnanje tlaPredsjetveno oranje na 30 cm i to 15 dana prije sjetve. Sjetveni sloj mora biti usitnjen, ravan i dobre strukture. Priprema tla za sjetvu obavlja se sjetvo-spremačemKod predkultura koje kasnije skidamo sa oranica obrada tla za sjetvu pšenice može se provoditi kroz dva oranja ili samo na predsjetveno oranje što i nije baš dobro.
3. Gnojidba pšenice
Za gnojidbu pšenice koristimo samo mineralna gnojiva (organska NE )Tijekom vegetacije moramo osigurati 150 kg N, 120 kg P i KOsnovna i predsjetvena gnojidba vrši se sa NPK formulacije 8-26-26 ili 10-20-30Prva i druga prihrana su obvezatne a koristi se lako topljiva N-gnojiva ( KAN )Prva prihrana se vrši odmah nakon izlaska iz zime – u vrijeme busanjaDruga prihrana se vrši prije intenzivnog proljetnog rasta u vrijeme vlatanja – koristimo regulatore rastaTreća prihrana ide folijarno u fazi klasanja i to 50 kg/ha UREE u 1000 l vode sredinom svibnja da bi podigli kvalitetu.
4. Sjetva
Optimalni rok za ozimu pšenicu je 10 mjesecOptimalni rok za jaru pšenicu je od 15.02. do 15.03.Najbolje je sijati sijačicom u redove, razmak10 cm, odmak 1,5 cm, dubina od 3-4 cmSjeme 1.kl mora imati klijavost veću od 95% i čistoću 98%Sjeme 2.kl mora imati klijavost najmanje 90% i čistoću 95%Masa 1000 zrna trebala bi iznositi više od 40 gr, hektolitarska težina 75-85 kgGustoća sklopa 600 – 700 zrna po m2 = 300 kg/ha
5. Njega pšenice
Potrebno je valjanje i drljanje ako je posijano u suho tloOdvodnja suvišnih voda. Valjanje ako je smrznuto tlo izdiglo biljkeSuzbijanje korova, bolesti i štetnika. Prihrana pšenice je obvezatna mjera njege.• Bolesti pšenice – Pepelnica, fuzariaze, pjegavost lista i pljevice• Štetnici pšen. – poljski miš, žitni balac, lisni miner, lisne uši
6. Žetva
Žetva se vrši kada vlaga u zrnu padne ispod 20%, najbolji prinosi se postižu na početku žetve. Plod ne smije biti prezreo. Prinosi pšenice iznose u prosjeku 4t/ha. Zrno se sprema i skladišti kada vlaga padne ispod 14% vlage.Comments are closed.