Uzgoj ovaca

Tov ovaca vrši se pretežno vani na paši, paša je najbolja i najjeftinija hrana. Sama probavljivost ovisi o biljnom sastavu, temperaturi i vlazi, tipu tla i najvažnije stadiju razvijenosti biljke, najbolje je što mlađa trava to bolje. Za ovce kao preživače najvažnija je voluminozna krma.

Izvjesne kategorije ovaca prehranjuju se koncentratima i krmnim smjesama, to su ovce namjenjene za brzi tov. Dobro izbalansiranim obrokom moguće je osigurati proizvodnju kvalitetnog mesa i vune, odnosno mlijeka.
Ovca u buragu sintetizira sve esencijalne aminokiseline iz neproieinskih izvora dušika, pri takvom načinu hranjenja treba biti oprezan i uz nadzor stručnjaka, jer neproteinskog dušika može ići najviše 1/3.
Ovce imaju visoke potrebe za soli ( 6 – 15g ), izražene su i potrebe za mikroelementima ( jod, bakar, sumpor i magnezij), a od vitamina značajni su A, D i E vitamin.
Za zimsku ishranu ovaca potrebno je pripremiti kvalitetno sijeno koje treba biti sitnije, jer ovce nisu u mogućnosti koristiti grublju krmu kao goveda.Comments are closed.