Pripust i oplodnja krmača

Estrus je karakteriziran nizom fizioloških promjena i promjena u ponašanju životinja. Drugačije ponašanje plotkinja u spolnom ciklusu traje oko 7 dana. Znakovi prema kojima se uočava gonjenje krmača jače su izražene u primitivnih, a slabije u plemenitih pasmina svinja.
Najsigurniji znak da je svinja u estrusu je pojava pasivnog refleksa stajanja koji se javlja u u drugoj fazi estrusa odnosno u fazi požude. U ovoj fazi krmača učestalo mokri s uspravno podignutim ušima, njuškom gura druge svinje, stoji mirno kod pritiska na leđa i dopušta osjemenjivanje.
U tihom gonjenju znakovi tjeranja krmača teže su primjetljivi, a sama pojava je nasljedna. U tihom gonjenju znak da su svinje u fazi estrusa je otekla i crvena sluzica i stidnica iz koje se povremeno cijedi sluz.
Otkrivanje refleksa stajanja u prisutnosti nerasta otkrije se u 90 – 100% krmača u estrusu. Nerast ne otkriva krmače u estrusu, nego se one otkrivaju pokazujući interes za njega, što je naročito izraženo ako se nerast kreće ispred, a ne iza plotkinja.
Subjektivne metode otkrivanje refleksa stajanja: Dio krmača pokazuje refleks stajanja i bez prisustva nerasta uz primjenu različitih zahvata.
1. ponavljanjem pritisaka u koljenom slabine plotkinje
2. pritiskom jedne ruke na leđa krmače i potezanjem koljenog nabora drugom rukom
3. snažnim pritiskom objema rukama na leđa plotkinje ( lumbalni test)
4. testom “jahanja” plotkinje koje u punom estrusu dopuštaju da uzgajatelj sjedi na njezinim leđima
Na opisane načine refleks stajanja lakše se otkriva u krmača. Refleks stajanja u nazimica nešto je slabije izražen. Plotkinja u požudi stoji kao ukopana, ugiba leđa, podiže rep i uši i dopušta osjemenjivanje.Comments are closed.