LAG Moslavina

Udruga OPG-a Agricola je osnivač i član upravnog odbora LAG Moslavine. LAG Moslavina je osnovan u cilju provedbe Leader načela kroz mjere IPARD-a a koje za cilj imaju ravnomjeran razvoj ruralnog područja. Više na www.lag-moslavina.hrComments are closed.