LEADER pristup

LEADER je jedna od mjera ruralnog razvoja koja će doprinijeti razvoju ruralnih područja putem provedbe lokalnih razvojnih strategija. Uključivanjem lokalnog stanovništva u izradu i provedbu LRS u skladu s bottom up (odozdo prema gore) principima stvaraju se uvjeti za provedbu održivog razvoja ruralnih područja. U Hrvatskoj će ruralni razvoj predvođen lokalnim dionicima ojačati lokalne zajednice, poboljšati životne uvjete, kvalitetu života i okoliša ruralne populacije, poboljšati mogućnosti sudjelovanja
ruralnog stanovništva u procesu donošenja odluka te će povećati konkurentnost. LEADER (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) je kratica koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.”


Comments are closed.