STUDIJSKO PUTOVANJE U LAG „VINODOL“

24 – kopijaOd 18. do 19. svibnja 2018. godine organizirano je studijsko putovanje za zainteresirane članove i zaposlenike LAG-a „Moslavina“ i LAG-a „Papuk“ na području LAG-a „Vinodol“. Cilj studijskog putovanja bio je razmjena iskustva u provedbi LRS LAG-ova te PRR RH 2014.-2020., kao i mogućnost realizacije projekata suradnje. Sudjelovalo je 18 sudionika LAG-a „Moslavina“ i 10 sudionika LAG-a „Papuk“.

Spomenuti LAG „Vinodol“ obuhvaća područje od 7 jedinica lokalne samouprave (Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Vinodolska općina, Grad Bakar, Grad Kraljevica, Općina Čavle i Općina Kostrena).

Za vrijeme studijskog putovanja posjetili smo primjere dobre prakse provedenih projekata financiranih iz EU fondova kao što su Vinska kuća Pavlomir – Pavlomir d.o.o. u Novom Vinodolskom, gdje je uz degustaciju i ugodnu večeru održan i prvi dio službenog programa.Comments are closed.