Vitamini u stočnoj hrani

Vitamini su organske tvari različitog kemijskog sastava, neophodne za održavanje normalnih životnih procesa. Same potrebe organizma za vitaminima su male, ali ih mora primiti hranom. Nedovoljna prisutnost vitamina u hrani ili nemogućnost njihova iskorištavanja uzrokuje pojavu različitih oboljenja odnosno hipovitaminoze. Takva oboljenja češća su u intenzivnom načinu držanja životinja iz različitih razloga kao što su uskraćivanje kretanja, nemogućnost izlaganja sunčevoj svjetlosti i sl.

Različite potrebe za vitaminima imamo kod preživača i kod životinja s jednostavnim želucima. Preživači nisu ovisni o primanju vitamina B kompleksa i vitamina K hranom jer ih dovoljno za njih stvara mikroflora u buragu.
Vitamine dijelimo na one koji su topivi u mastima i one koji su topivi u vodi.

Vitamini koji su topivi u mastima su vitamin A, D, E, F i vitamin K.

Vitamini topivi u vodi su vitamini B kompleksa, vitamin H i C.


Leave a Reply

You must be logged in to comment.