Archive for ‘Uzgoj puževa’

Prosinac 6th, 2010

Sigurni i tržište i zarada

Najvažnije elemente o uzgoju puževa možete naći u našoj brošuri koju vam šaljemo na upit agricolaseljak@gmail.com

Pokretanje proizvodnje na farmi veličine 1 rali odnosno jutra površine, ostvaruje se prinos puža preko 5 tona. U prvoj godini samo se ulaže, a dobitak se ostvaruje u drugoj godini proizvodnje, odnosno nakon prve berbe puževa.
(more)

Prosinac 6th, 2010

Razlog za uzgajanje puževa

Potražnja za zdravom hranom u svijetu i EU uzrokuje veliku proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe tržišta, a istovremeno zaštitila prirodna ravnoteža.Potreba za puževima sa farmi je u stalnom porastu na svijetskom tržištu i Evropskoj uniji kao i njegova cijena a otkupljivač garantira otkup, potpisivanje ugovora na 2 ili 5 godina i plaćanje puževa po trenutnim tržišnim cijenama od oko 4 eura po kg. Kod nas je problem što ima svega nekoliko farmi, jer ljudi nisu dovoljno informirani o ovoj poljoprivrednoj kulturi. Često se javljaju ljudi koji su oboljeli od raka, jer su im lječnici preporučili prehranu od puževa, meso puža sadrži i antibiotske sastojke koji pomažu u spriječavanju širenja metastaza.

Prosinac 6th, 2010

Uzgoj puževa na otvorenom

Ova vrsta uzgoja puževa se u cijelosti odvija vani, na otvornim površinama. Puževi su smješteni u parcele zatvoreni sigurnosnim ogradama. Uzgajaju se, reproduciraju i rastu tijekom cijele sezone praktično bez posjećivanja do ubiranja. Ovaj je sistem prihvaćen u Italiji, i skoro svi puževi u ovoj državi proizvedeni za trzište uzgajani su na ovaj način.

Prodaje se oprema za pužarnik koja sadrži: aluminijske ograde, žičane ograde, mreže za ograđivanje aleja, stupe, automatsko navodnjavanje….
Za 2.500 m2 Cijena po dogovoru.
Duje Željković
091 555 9990

Helitex mreže (link)

Količina radne snage i materijala je na minimumu i zato postoje ekonomske prednosti u usporedbi sa ostalim tipovima uzgoja. Nedostatak ovog sistema je sto se puzevi ubiraju samo tijekom par mjeseci sezone rasta i količine proizvoda raspoložive tržistu su ograničene.

Ovaj način uzgoja podrazurnijeva minirnalna ulaganja, potrebna su ipak ulaganja u: Zaštitnu ogradu , Biljke za dohranu , Strojevi ( freza ), Navodnjavanje ( zalijevanje, automatsko ili ručno )

Helix Pomatia Linne ili vinogradarski puž, udomaćen je u velikom dijelu Europe, uglavnom u kontinentalnim krajevima, u planinama do 2000 m nadmorske visine, šumama, pašnjacima, kotlinama, vrtovima i vinogradima. Hrani se sa raznovrsnim biljkama, u vrtovima baš i nije dobodošao jer zna napraviti popriličnu štetu. Sami uzgoj nije težak, ali je neotporniji od Helix Asperse. Uzgaja se uglavnom u kontinentalnim krajevima.

Biljke za zaklon i prehranu puževa ; kupusnjače, suncokret , salata, repica, biljna krma, blitva.
Prihrana puževa ; također morate prihranjivati puževe, a prihranjuju se sa mrkvom, lubenicama, jabukama, rajčicom…

POČETAK UZGOJA nabava matičnog jata od jednog od otkupljivača, izbor mjesa u blizini kuće s kvalitetnim tlom, bez pesticida i industrije u kojem puževi mogu živjeti i rasti, priprema tla, sadnja odgovarajućeg bilja, za prehranu i zaklon puževa, osigurati materijal za podizanje pužarnika, izgradnja zaštitnih ograda od bježanja i zaštite od nametnika.

Prosinac 6th, 2010

Način uzgoja puževa

Meso puževa povoljno djeluje na probavne organe, potpomaže i ubrzava probavu i pripisuju mu se ljekovita svojstva. Puževa sluz djeluje izrazito baktericidno. Znanstvenici su dokazali da sluz ima isti učinak kao antibiotik streptomicin. Zbog toga gotovo i nisu poznate bolesti kod puževa, pa je meso zdravstveno sigurna hrana. Meso puževa ne sadrži kolestrol, ima dobar aminokiselinski sastav, pa su sve to razlozi zbog čega je potražnja iz godine u godinu sve veća. Potrošnja mesa puževa u prehrani se u zadnjih 5 – 6 godina, prema službenim podatcima, povećala čak 20 puta. Posebno je cijenjen na stolovima zemalja zapadne Europe, Amerike, Australije i Japana.

Uzgoj u zatvorenom prostoru (staklenik, plastenik)

Ovaj sistem obuhvaća klimatski kontrolirane zgrade u kojima puževi borave svo vrijeme u kontroliranim uvjetima kako bi se osigurali maksimalni proizvodni rezultati.
Puževi se hrane specijalnim koncentratima pripremljenim za svaku etapu razvoja puževa. Uzgajanje puževa na ovoj razini zahtijeva velike početne investicije. Puževi i njihova okruženje zahtijevaju stalnu pozomost i nazočnost čovjeka.
Metoda uzgoja puževa u zatvorenom je prisutna u Francuskoj oko 20 godina i poslijednjih godina u Britaniji.
Uzgoj puževa u zatvorenom omogućuje uzgajivačima proizvodnju puževa tijekom cijele godine.

Prosinac 6th, 2010

Uzgoj puževa

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za sada ne daje poticaje za uzgoj puževa u okviru Zakona o državnoj potpori. Područje sakupljanja puževa «matičnog jata» iz prirode u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, a uređeno je temeljem «Zakona o zaštiti prirode» (Narodne novine br. 30/94 i 72/94) i «Pravilnikom o zaštiti kopnenih puževa – Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. 29/99). U skladu sa time uzgajivač, pravna ili fizička osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za uzgoj puževa Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja sa sljedećim podacima: – «matično stado» (vrsta puža, količina, podrijetlo) – uzgojeni puževi (količina po vrstama i godišnjim ciklusima) – stavljanje u promet uzgojenih puževa (količine po vrstama). Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadležnošću je pak Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave za veterinarstvo. «Zakonom o veterinarstvu» (Narodne novine br.70/97, 105/01,172/03), člankom 18. propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajališta puževa. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravi za veterinarstvo, podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puževa. Uz zahtjev je potrebno priložiti: – uplatnicu u iznosu od 520,oo kuna uplaćenih u korist državnog proračuna – veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadležnog županijskog veterinarskog ureda – tehničko-tehnološki projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa, kapacitet uzgajališta, preventivne mjere koje se provode na uzgajalištu-dozvoljeni herbicidi, dezinfekcija terena od nametnika, deratizacija, vanjsko i unutarnje ograđivanje uzgajališta, sijanje – vrste bilja (npr. zaštitnog bilja, prehrambenog i aromatičnog), dohrana zemljišta u uzgajalištu – priprema supstrata za uzgoj puževa te način isporuke), ograđivanje uzgajališta, sijanje-vrste bilja (npr. zaštitnog bilja, prehrambenog i aromatičnog), dohrana zemljišta u uzgajalištu – priprema supstrata za uzgoj puževa te način isporuke na tržište. Stručno Povjerenstvo utvrdit će sukladnost tehničko-tehnološke dokumentacije sa utvrđenim stanjem na licu mjesta te Rješenjem o udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. Potrebno je napomenuti da na svakoj pošiljci uzgojenih puževa ili od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznačeno da se radi o puževima uzgojenim kroz puni ili djelomični biološki ciklus. Za pokretanje uzgoja puževa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik, može se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo. Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva može biti nositelj ili član komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskorištene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godišnje) u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskorištene u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja podnosi se Ministarstvu (polugodišnje) u razdoblju od 1. kolovoza do 30. rujna iste godine..