Uzgoj puževa

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za sada ne daje poticaje za uzgoj puževa u okviru Zakona o državnoj potpori. Područje sakupljanja puževa «matičnog jata» iz prirode u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, a uređeno je temeljem «Zakona o zaštiti prirode» (Narodne novine br. 30/94 i 72/94) i «Pravilnikom o zaštiti kopnenih puževa – Gastropoda terrestria» (Narodne novine br. 29/99). U skladu sa time uzgajivač, pravna ili fizička osoba mora podnijeti zahtjev za dobivanje suglasnosti za uzgoj puževa Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja sa sljedećim podacima: – «matično stado» (vrsta puža, količina, podrijetlo) – uzgojeni puževi (količina po vrstama i godišnjim ciklusima) – stavljanje u promet uzgojenih puževa (količine po vrstama). Registracija objekata vezanih uz navedenu vrstu pod nadležnošću je pak Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave za veterinarstvo. «Zakonom o veterinarstvu» (Narodne novine br.70/97, 105/01,172/03), člankom 18. propisani su veterinarsko-zdravstveni i zoohigijenski uvjeti za uzgajališta puževa. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Upravi za veterinarstvo, podnosi se zahtjev za registraciju objekta za uzgoj puževa. Uz zahtjev je potrebno priložiti: – uplatnicu u iznosu od 520,oo kuna uplaćenih u korist državnog proračuna – veterinarsko-zdravstvenu suglasnost za gradnju/rekonstrukciju objekta izdanu od strane nadležnog županijskog veterinarskog ureda – tehničko-tehnološki projekt u dva primjerka (kratak opis uzgojnog ciklusa, kapacitet uzgajališta, preventivne mjere koje se provode na uzgajalištu-dozvoljeni herbicidi, dezinfekcija terena od nametnika, deratizacija, vanjsko i unutarnje ograđivanje uzgajališta, sijanje – vrste bilja (npr. zaštitnog bilja, prehrambenog i aromatičnog), dohrana zemljišta u uzgajalištu – priprema supstrata za uzgoj puževa te način isporuke), ograđivanje uzgajališta, sijanje-vrste bilja (npr. zaštitnog bilja, prehrambenog i aromatičnog), dohrana zemljišta u uzgajalištu – priprema supstrata za uzgoj puževa te način isporuke na tržište. Stručno Povjerenstvo utvrdit će sukladnost tehničko-tehnološke dokumentacije sa utvrđenim stanjem na licu mjesta te Rješenjem o udovoljavanju propisanim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima upisati objekt u Upisniku odobrenih objekata s registarskim veterinarskim kontrolnim brojem. Potrebno je napomenuti da na svakoj pošiljci uzgojenih puževa ili od njih dobivenih proizvoda prilikom stavljanja u promet mora biti naznačeno da se radi o puževima uzgojenim kroz puni ili djelomični biološki ciklus. Za pokretanje uzgoja puževa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik, može se ostvariti pravo na nepovratnu investicijsku potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo. Podnositelj zahtjeva za investicijsku potporu u ime komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva može biti nositelj ili član komercijalnog poljoprivrednog gospodarstva. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskorištene u prethodnoj godini podnosi se Ministarstvu (godišnje) u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače. Zahtjev za odobrenje investicijske potpore za kredite iskorištene u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja podnosi se Ministarstvu (polugodišnje) u razdoblju od 1. kolovoza do 30. rujna iste godine..Comments are closed.