Razlog za uzgajanje puževa

Potražnja za zdravom hranom u svijetu i EU uzrokuje veliku proizvodnju kako bi se zadovoljile potrebe tržišta, a istovremeno zaštitila prirodna ravnoteža.Potreba za puževima sa farmi je u stalnom porastu na svijetskom tržištu i Evropskoj uniji kao i njegova cijena a otkupljivač garantira otkup, potpisivanje ugovora na 2 ili 5 godina i plaćanje puževa po trenutnim tržišnim cijenama od oko 4 eura po kg. Kod nas je problem što ima svega nekoliko farmi, jer ljudi nisu dovoljno informirani o ovoj poljoprivrednoj kulturi. Često se javljaju ljudi koji su oboljeli od raka, jer su im lječnici preporučili prehranu od puževa, meso puža sadrži i antibiotske sastojke koji pomažu u spriječavanju širenja metastaza.Comments are closed.