Planirane aktivnosti UOPG Agricola za 2010. godinu

Daljnje podizanje razine obrazovanosti i specijalizacije za pojedine vidove proizvodnje u suradnji sa nadležnim institucijama, Visoko gospodarsko učilište Križevci, Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje, Županijska uprava za poljoprivredu, Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu, Hrvatska poljoprivredna agencija, Poljoprivredna komora te ostale obrazovne i znanstveno – istraživačke ustanove u dijelu poljoprivrede, ekonomije i ostalih srodnih područja.

Stručna predavanja i savjetovanja,
a) Kako do pretpristupnih fondova EU (HZPSS Berić, Komljenović, Žup. upr. za poljoprivredu )
b) Predstavljanje specijalističkih seminara u VGUK i SS Bartola Kašića Grubišno Polje
c) Održavanje predavanja – seminara na bazi proizvodnje povrća i ostalih profitabilnih kultura
d) Održavanje predavanja o proizvodnji kultura koje ne zahtjevaju veliku površinu a ekonomski su opravdane
e) Predstavljanje obrazovnog programa POU Marinković te zamolba Gradu i Županiji za sufinanciranje
f) Predstavljanje obvezatnosti poljoprivrednog obrazovanja za proizvođače poljoprivrednih proizvoda za tržište
g) Snimanje stanja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i prijedlog kultivacije istog
h) Predstavljanje biljnih preparata u njegi biljaka

Realizacija: tijekom godine
Razvoj ekološke svijesti poljoprivrednika,
a) Prilozima u medijima potaknuti poljoprivrednike na ekološki opravdaniju proizvodnju tj. upotreba alternativnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji (poljop. em. Krugoval, Net, HTV Bjelovarac)
Organiziranje poljoprivrednika u strukovne organizacije – osnivanje zadruge ili gospodarsko – interesnog udruženja
Poticanje ekološki održive proizvodnje
a) Snimanje stanja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i prijedlog kultivacije istog
b) Na višegodišnje neobrađivanom poljoprivrednom zemljištu poticati ekološku, integriranu, organsku proizvodnju te proizvodnju prema Rudolfu Steineru
Razvoj seoskog turizma
a) Predstavljanje turističkih značajki našeg kraja i proizvodnje domačih proizvoda putem medija i putem web stranice udruge www.agricola.kapelica.com.hr
b) Tiskanje promo letka s ekološkim i poljoprivrednim proizvođačima našeg kraja s izletničkim destinacijama
c) Tiskanje promo kataloga za predstavljanje naše udruge, ostalih udruga i grada na susjednim sajmovima i manifestacijama
Prilagođavanje poljoprivrednika ekonomičnijem i konkurentnijem načinu proizvodnje, prihvaćanju novih tehnologija te primjene istih.

Provođenje aktivnosti u smislu prezentacije seljačkih i ekoloških proizvoda.
a) Sajam OPG-a Garešnica
b) Organizranje novog sajma prema sadržaju kako bi dobili na univerzalnosti na bazi poljoprivrednih proizvođača ovisno o stanju na terenu i zainteresiranosti proizvođača. Prijedlozi da to bude sajam povrćarstva, sajam vina, etno sajam, sajam sira, sajam cvijeća, sajam ekoloških proizvođača i sl.
c) Izrada kataloga svih zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača na web stranici udruge

Predviđeni rashodi:
a) Za izradu kataloga i tiskanje promo letaka – 5000,00 kuna
Predviđeni prihodi:
a) Vlastita sredstva, Donacije poslovnih subjekata, prihodi od djelatnosti dopuštenih zakonom, Gradska uprava Garešnica, Županija BBŽ,

Mario Juretić, bacc. ing. agr. Nada Bajević,
Predsjednik TajnicaComments are closed.