O nama

Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Agricola (seljak lat.) osnovana je 06. listopada 2005. godine u Gradskoj vijećnici grada Garešnice. Predsjednik udruge je Mario Juretić inžinjer poljoprivrede, seljak iz Kapelice,, potpredsjednica je Ivanka Bosanac iz Kajgane, jedna od proizvođača mlijeka u tom kraju. UOPG Agricola je nevladina udruga. Područje djelovanja Udruge je Bjelovarsko – bilogorska županija. Udruga je osnovana na inicijativu Maria Juretić s desetak seljaka s područja grada Garešnice, općina Velika Trnovitica, Hercegovac i Berek.  Spoznajom kako današnji poljoprivrednici nemaju svo potrebno znanje o poljoprivrednoj proizvodnji iz razgovora sa stručnjacima s Križevačkog gospodarskog učilišta i Agronomskog fakulteta glavni je razlog osnivanja udruge.

Glavni zadatak Udruge je stručno osposobljavanje poljoprivrednika – seljaka za različite vidove proizvodnje Svinjogojstvo, Govedarstvo, Pčelarstvo i Povrćarstvo. Udruga surađuje sa Županijskim pročelništvom za poljoprivredu, Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima te sa ostalim znanstveno istraživačkim ustanovama. U tome smislu Udruga je u proteklih pola godine postojanja organizirala seminare na Visokom gospodarskom učilištu na kojemu je imala svojih šest članova, dva govedara i četiri svinjogojca koji su stekli stručno obrazovanje sa upisom u radnu knjižicu.

Udruga će promovirati prilagođavanje poljoprivrednika ekonomičnijem i konkurentnijem načinu proizvodnje, prihvaćanju novih tehnologija te primjene istih.

Raditi će i na podizanju ekološke svjesti poljoprivrednika, provoditi će stručna predavanja i savjetovanja, te organiziranju poljoprivrednika u strukovne organizacije radi pripreme za zajednički nastup na tržištu, integrirane i ekološki održive proizvodnje te razvoj seoskog turizma.

Udruga je pravna osoba upisana u nadležno državno tijelo pod matičnim brojem 2022885.